2019 İŞ DÜNYASI GÜNDEM DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI

Hüseyin Tapınç Sia Insight Genel Müdür, Kurucu Ortak 14/05/2020

Türkiye iş dünyasının 2020 yılına nasıl baktığını anlamak üzere ülkenin önemli şirketlerinde görev alan C Seviye Yöneticilerin katılımı ile bir araştırma gerçekleştirdik. Bu araştırma geçtiğimiz yılın sonunda gerçekleştirdiğimiz araştırma ile paralel bir yapı taşıdığı için bize önemli kıyaslama olanakları sağladı.


İş dünyasının gündemi bir önceki yıla kıyasla aynı konu başlıklarını taşıyor: ekonomik sorunlar ve işsizlik. Üstelik bu sorunlar benzer bir ağırlıkla gündemi işgal ediyor. Bu konulara eklenen üçüncü bir başlık da mevcut hukuk ve eğitim sistemi. 


Araştırmanın bize verdiği birinci mesaj son derece net: İş dünyası 2020 yılına bir önceki yıla kıyasla daha umutlu ve iyimser bir ruh hali giriyor. Geçtiğimiz yılın sonunda önümüzdeki on iki aya iyimser bakanların oranı iş dünyasının yüzde 9’unu oluştururken, bu sene yüzde 21’ini oluşturuyor. 


Araştırmanın bize verdiği ikinci mesaj ise iş dünyasının bu iyimserliğe karşın temkinli bir yıl geçireceği yönünde. Şirket yöneticileri 2020 yılında yoğun bir yatırım ve büyüme beklentisi içinde bulunmuyor. Şirket yöneticilerinin motivasyonu daha çok mevcudu koruma yönünde olacaktır. Şirketlerin yarısı 2020 yılını bir stabilite yılı olarak tanımlıyor.  
Şirketlerin rakamsal beklentilerine bakacak olursak, mevcut iş güçlerini arttırmayacaklarını görüyoruz. Şirketlerin üst düzey yöneticilerine göre, mevcut iş gücü yapısı korunacak. Bu aynı zamanda ülkenin yüksek işsizlik oranı ile bir süre daha baş başa olacağını gösteriyor. İş dünyası 2020 yılında mevcut çalışanlarına ortalama yüzde 12 ücret artışı uygulayacak. Aynı yıl için öngörülen enflasyon oranı da yüzde 16 ve 2020 yılı sonunda doların da 6.29 TL olması bekleniyor. 


İş dünyasının üçüncü mesajı güvensizlik üzerine. İş dünyası ülkenin ekonomi yönetimine güvenmiyor, alınan önlemlerin çözümlerde yetersiz kalacağına inanıyor. İş dünyasının yüzde 94’ü ekonomi yönetimine güven duymuyor. Hükümet tarafından alınan önlemler arasında en başarılı bulunan uygulama faiz politikası ve bu da iş dünyasının yüzde 20’si tarafından takdir ediliyor. Hükümet’in en az başarılı bulunan politikası işsizlikle mücadele ve büyüme politikası.