Sia'nın Hikayesi

Mısır mitolojisine göre, Sia, “aklın ete kemiğe bürünmesi” veya “bilgeliğin yüceltilmesi”ni temsil eden tanrıçadır ve Güneş Tanrısı Ra’nın bir damla kanından doğmuştur. Ra’nın bir damla kanından doğan diğer bir tanrı da Hu’dur ve Hu “ilk sözcüğün, yani yaratılış sözcüğünün kişileştirilmesi”ni temsil eder. Sia ve Hu, birlikte, Ra’nın içgörü ve bilgeliğini temsil ederler. Bu iki Tanrı ayrıca Ra’ya kaosu engelleyip düzeni tesis etmesi ve yaratılan her şeyi koruması için eşlik eder, yelkenli teknesinde onunla birlikte gökyüzünde seyahat eder. Doğan her güneşin yeni bir dünya yarattığı inanışı bu mitolojiden kaynaklanır.

Bu arada, Türkçe sözlüklerde yer almayan Sia kelimesi Osmanlıca’da “genişlik, bolluk” ve “açıklık, zenginlik” anlamlarını taşımaktadır.

Ayrıca Sia, bir Afrika kabilesi dilinde Tanrının lütfu' anlamına gelmektedir.