Sia Hakkında Bilmeniz Gerekenler

_+Sektörler
Sia Insight’ın hizmet verdiği sektörlere yakından göz atın
Detaylar
_+Araştırma Alanları
Sia Insight olarak biz stratejik pazarlama araştırmaları alanında uzman bir şirketiz.
Detaylar
_+Hazır Çözümler
Biz tüketicileri bir kategoriden, ürün ya da markadan bağımsız 360 derece tanıyabilme fırsatını Sia Mood kapsamında yürüttüğümüz projeler ile sağlarız
Detaylar

Nasıl Çalışıyoruz? Süreçleri Tanıyın

_+Dinleriz
Bize göre araştırma, sadece bir veri toplama, bunları bilgi düzeyine getirme ve “knowledge”a dönüştürme işi değildir. Araştırma, bunun bir adım ötesinde yer alması gereken, bilginin yalınlaştırılarak gerçek hayatta karşılığı olan, uygulanabilir pazarlama stratejisine dönüştürülmesi sürecidir.
_+Anlarız
Bizim için önemli olan, müşterimizin pazarlama sorununu ve/veya ihtiyacını doğru anlamak ve buna uygun çözümü geliştirmek. Bu sorunun giderilmesinde ya da ihtiyacın karşılanmasında da kullanılacak olan araçlar sadece birer araçtır ve bizim uzmanlığımız hangi aracın ne zaman kullanılacağını bilmekle başlar. Pazarlama araştırması yapılırken sık sık gündeme gelen “kalitatif” ve “kantitatif” ya da “modelli” ve “modelsiz” gibi ayrımlara inanmıyoruz.
_+Derine İneriz
Sia Insight olarak biz gerçekleştirdiğimiz araştırmalar sonucunda ortaya çıkan tüketici profilleri, motivasyonları, davranışları ve iç görüleri görselliğe dönüştürmeyi hedefliyor ve araştırma sonuçlarını müşterileri ile “10/ 20/ 30 kuralına uygun olarak paylaşmak istiyoruz.
_+Verileri İşleriz
Farklılığımız, pazarlama araştırması ile danışmanlığı birbirine entegre etme yaklaşımımıza dayanmaktadır. Bu yaklaşım ile hedefimiz, mevcut durumun resmini çekmekle kalmayıp aynı zamanda geleceğe yönelik uygulanabilir öngörüler geliştirmektedir.
_+Birlikte Çalışırız
Sia Insight olarak biz, gerçekleştirdiğimiz her araştırma ile müşterilerimize sadece “ne yapmaları gerektiğini değil, aynı zamanda bunu “nasıl yapmaları gerektiği” konusunda yön çiziyoruz.
_+Yol Gösteririz
Araştırma, bilginin yalınlaştırılarak gerçek hayatta karşılığı olan, uygulanabilir ve net pazarlama stratejisine dönüştürülmesi sürecidir.
Sia Ailesini Yakından Keşfedin.