310
Markaya hizmet veriyoruz
12
Farklı araştırma alanı
30+
Farklı ülkede araştırma yeteneği

ARAŞTIRMANIN BİR ADIM ÖTESİNE GEÇEBİLMEK

Bize göre araştırma sadece soru sorma, yanıtlardan veri oluşturma ya da elde ettiğimiz bu veriyi müşterimize anlatıp bırakma işi değildir. Sia Insight’ta müşterilerimize sadece ne yapmaları gerektiğini değil aynı zamanda bunu nasıl yapmaları gerektiği konusunda destek oluruz. Hedefimiz, elde ettiklerimizden yola çıkarak mevcut durumun resmini çekmekle kalmayıp aynı zamanda geleceğe yönelik uygulanabilir öngörüler geliştirmektir.

Farklılığımız, pazarlama araştırması ile danışmanlığı birbirine entegre etme yaklaşımımızdadır.

ARAŞTIRMADA HOLİSTİK YAKLAŞIM

Sia Insight olarak, araştırmaların kurgu aşamasından yorumlanmasına kadar holistik(bütüncül) bakış açısı ile ele alınması gerektiğine inanırız. Farklı sektörlere hizmet versek de tüketicinin tüm kategorilerin müşterisi olduğu gerçeğini asla göz ardı etmeyiz. Bu nedenle de araştırma uzmanlarımız sektöre göre ayrılmaz, tek bir araştırma modeline hapsolmaz, farklı bakış açılarını ürettikleri işe katabilirler. Yine işte bu nedenle Sia Insight’ta kalitatif ve kantitatif ekiplerimiz birlikte çalışır, çözüm önerilerini birlikte oluştururlar.