Sia Insight; oyunlar, egzersizler, canlandırmalar, ekip çalışmaları, workshoplar, yaratıcı düşünme teknikleri ve sıra dışı yöntemler ile tüketici ve marka ekiplerini çalıştırarak birlikte çalışmanın yaratıcı gücünden faydalanır.

Alt konu detayları hakkında daha fazla bilgi istiyorum

Detay

Immersion Workshop: Tüketici ve marka temsilcilerini bir araya getirerek aynı platformda tartıştırabilmek, çalıştırabilmek ve çözüm bulabilmek için

Detay

Ideation Workhop: Yepyeni bir ürün, marka, iletişim fikri için özel oyun ve egzersizler içeren beyin fırtınası seansları

Detay

Co-creation Workshop: Yepyeni bir ürün, marka, iletişim fikrini tüketici ve marka ekiplerinin birlikte geliştirmesini sağlamak için

Detay

360 Klinik: Yeni/mevcut ürün rotalarının anlık hem kalitatif hem de kantitatif test edilerek geliştirilmesi, hızlı ve güvenli karar alınması için

Detay

Marka Mimarisi Workhop: Mevcut marka/markaların strateji ve planlamasının oluşturulması/gözden geçirilmesi için

Sia Insight bugün 310 markaya hizmet veriyor.

Markanızın rekabet gücünü artıracak yeni keşifler sunuyoruz

Sunum Dosyası Talebi

Tüm konuların alt başlıklarını sunum halinde almak için yandaki formu doldurabilirsiniz.