Sia Insight; kurumların, örgütlerin, sivil toplum kuruluşlarının, sosyal platformların, sürdürülebilirlik ve kalkınma ajanslarının yürüttüğü faaliyet, sosyal sorumluluk, sosyal projelerin yarattığı sosyal etkiyi, toplumu ve hedef kitleyi dönüştürme ve değiştirme etkisini ölçer.

Alt konu detayları hakkında daha fazla bilgi istiyorum

Detay

Sosyal Etki: Sosyal etki, projelerin, sosyal sorumluluk çalışmalarının bireyin davranışında doğrudan ya da dolaylı olarak meydana getirdiği değişim ve dönüşümdür. Bu dönüşüm kısa ya da uzun vadede kendini gösterebilir.

Sia Insight bugün 310 markaya hizmet veriyor.

Markanızın rekabet gücünü artıracak yeni keşifler sunuyoruz

Sunum Dosyası Talebi

Tüm konuların alt başlıklarını sunum halinde almak için yandaki formu doldurabilirsiniz.