Sia Insight, ürün/hizmet kapsamı ve optimizasyonu için geliştireceği araştırma projelerinin yanı sıra, şirketiniz için Big Data Modelleri, ekonometrik modeller, gelir ve kâr optimizasyon projeleri üretebilir.

Alt konu detayları hakkında daha fazla bilgi istiyorum

Detay

Fiyat Esnekliği: Ürün/hizmet fiyatlarının optimum şekilde tespit edilmesi, fiyat artış ve fiyat indirim aksiyonlarında direnç noktaların belirlenmesinde

Detay

Ekonometrik Modelleme, Gelir ve Kâr Optimizasyonu: Makro veriler ve şirketinizin verileri arasında Marketing Mix modellerin kurulması ve sonuçların simülasyonları için

Detay

Ürün Optimizasyonu: Mevcut ya da potansiyel ürün/hizmet içeriğinin pazara olan etkilerinin ölçülmesi, fiyatlandırmasının optimize edilmesi için

Detay

Big Data: Büyük veri setleri içindeki anlamlı ilişkilerin ortaya çıkarılması, müşteri eğilimlerinin segmente edilmesi için

Sia Insight bugün 310 markaya hizmet veriyor.

Markanızın rekabet gücünü artıracak yeni keşifler sunuyoruz

Sunum Dosyası Talebi

Tüm konuların alt başlıklarını sunum halinde almak için yandaki formu doldurabilirsiniz.