Sia Insight, markanın dilinden anlamak, onu doğru şekilde yönetebilmek, stratejik ve taktik doğru adımlar atabilmek için gereken tüketici içgörüsünü üreten araştırma ve danışmanlık projeleri yürütür.

Alt konu detayları hakkında daha fazla bilgi istiyorum

Detay

360 Marka Rotası Hazırlama: Yeni bir marka yaratma ya da mevcut markanın rotasının yeniden belirlenmesi aşamasında

Detay

Marka Mimarisi Workshop: Mevcut marka/markaların strateji ve planlamasının oluşturulması/gözden geçirilmesi için

Detay

Kategori Keşif: Bir kategori ve kategoride yer alan markaların derinlemesine anlaşılması için

Detay

CPS: Kategori ve markaları anlarken projektif tekniklerden oluşan özel yöntemler gerektiğinde

Detay

Marka Değeri: Markanın farklı kitleler gözünden değerini anlamak ve yönetmek için

Detay

Marka Algı Araştırmaları: Markanın hedef kitledeki algı ve etkisinin rakiplerine kıyasla okunması için

Detay

Marka ve Reklam İzleme: Marka bilinirliği ve algı unsurları ile iletişim mesajlarının tüketicideki yansıması sürekli izlemek için

Detay

Motivasyonel Segmentasyon: Davranışların altında yatan 8 ana psikolojik ihtiyacı temel alarak, bir kategori/ürün ya markanın hangi motivasyonlarla tüketildiğini keşfetmek için

Sia Insight bugün 310 markaya hizmet veriyor.

Markanızın rekabet gücünü artıracak yeni keşifler sunuyoruz

Sunum Dosyası Talebi

Tüm konuların alt başlıklarını sunum halinde almak için yandaki formu doldurabilirsiniz.