Sia Insight, ürün/hizmet/marka için uygun iletişim dilini bulmak, tüketicinin ihtiyaç ve beklentilerini doğru okuyabilmek, iletişimde stratejik ve taktik sağlıklı adımlar atabilmek için gereken içgörüyü üreten araştırma ve danışmanlık projeleri yürütür.

Alt konu detayları hakkında daha fazla bilgi istiyorum

Detay

360 Marka Rotası Hazırlama: Yeni bir marka yaratma ya da mevcut markanın rotasının yeniden belirlenmesi için

Detay

Marka ve Reklam İzleme: Marka bilinirliği ve algı unsurları ile iletişim mesajlarının tüketicideki yansıması sürekli izlemek için

Detay

Reklam Pre Test: Yayınlanacak bir reklamın; fikir, konsept, tasarım ya da animatik film aşamalarından herhangi birinde iken olası önlemler ya da değişikliklerin keşfedilmesi için

Detay

Reklam Post Test: Yayınlanmış bir reklamın hedef kitlede yarattığı algıyı, hatırlanma gücünü, marka ve ürüne yönelik etkisini anlamak için

Detay

Motivasyonel Segmentasyon: Davranışların altında yatan 8 ana psikolojik ihtiyacı temel alarak, bir kategori/ürün ya markanın hangi motivasyonlarla tüketildiğini keşfetmek için

Sia Insight bugün 310 markaya hizmet veriyor.

Markanızın rekabet gücünü artıracak yeni keşifler sunuyoruz

Sunum Dosyası Talebi

Tüm konuların alt başlıklarını sunum halinde almak için yandaki formu doldurabilirsiniz.