Sia Insight, ürünü doğru yönetebilmek, stratejik ve taktik doğru adımlar atabilmek için gereken tüketici içgörüsünü üreten araştırma ve danışmanlık projeleri yürütür.

Alt konu detayları hakkında daha fazla bilgi istiyorum

Detay

Motivasyonel Segmentasyon: Davranışların altında yatan 8 ana psikolojik ihtiyacı temel alarak, bir kategori/ürün ya markanın hangi motivasyonlarla tüketildiğini keşfetmek için

Detay

360: Yeni bir ürün rotası yaratma ya da mevcut ürün rotalarının yeniden belirlenmesi için

Detay

360 Klinik: Yeni/mevcut ürün rotalarının anlık hem kalitatif hem de kantitatif test edilerek geliştirilmesi, hızlı ve güvenli karar alınması için

Detay

Konsept Test: Bir ürün ya da faydanın fikir aşamasında iken test edilmesi aşamasında

Detay

Tat, Koku, Ambalaj Testi: Bir ürünün tat, koku, ambalaj gibi unsurlarının hedef kitlesi nezdindeki etkisinin anlaşılması için

Detay

Fiyatlandırma: Ürün(ler) için pazar koşulları ve rekabet aksiyonları ve direnç noktalarına göre optimum fiyatlandırma stratejisi belirlenmesi için

Detay

Önceliklendirme (Maxdiff): Ürün özellikleri belirlemede trade off teknikleri ile tüketicinin gerçek öncelik sıralamasını belirlemek için

Sia Insight bugün 310 markaya hizmet veriyor.

Markanızın rekabet gücünü artıracak yeni keşifler sunuyoruz

Sunum Dosyası Talebi

Tüm konuların alt başlıklarını sunum halinde almak için yandaki formu doldurabilirsiniz.